logo knihovny
logo MIC    Znak města Třinec
banner
Dnes je 11. 12. 2016 -

MENU

FACEBOOK

YOUTUBE KANÁLGOOGLE PLUS
 
 
 

Úsek regionálních služeb

Pracovnice úseku RF - kontakty
Irena Gluzová region@knihovnatrinec.cz
Telefon: +420 775 334 228

O regionálních funkcích

Městská knihovna Třinec byla v roce 2002 pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních funkcí pro základní knihovny třinecko-jablunkovského regionu.

Regionální funkce jsou služby, v jejichž rámci knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí poskytuje základním knihovnám v menších obcích především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné knihovní fondy a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

V letech 2002 - 2004 bylo financování regionálních funkcí zajištěno státní dotací, od roku 2005 je dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinností jednotlivých krajů.

logo MS kraje
Výkon regionálních funkcí pro základní knihovny třinecko-jablunkovského regionu je hrazen z dotace Moravskoslezského kraje.


Základním cílem regionálních funkcí je zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům.

Služby knihovnám v rámci RF


© Městská knihovna Třinec 2005 - 2016 Zpět